Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår


  • Vi har passgaranti på alt utstyr. Dvs at om utstyret trenger justering, så retter vi dette gratis om utstyret sendes inn til verkstedet, selv ved målefeil. Om vi har gjort feil dekkes også returporto inn til verkstedet, samt tilbakesending til kunden. Ellers dekker kunden sending inn til verksted, og Minipina dekker tilbakesending.
  • Det er ingen angrerett på spesial-laget utstyr.
  • Ved avbestilling skal dette gjøres i så god tid som mulig så plassen kan åpnes for en annen kunde.
  • Betaling skjer forskuddsvis pr. faktura. Utstyr blir ikke produsert før betaling er inne. Se øvrig info om produksjonstid og forfallsdato i fakturamailen alle får.