Brodering

Minipina


Utstyr med god funksjonalitet. kvalitet og design, til hverdags og til trening.


Hundekurs med positive metoder.

Farger, skrift-type og symboleksempler til brodering

Broderingstråd:

Skrift-typer:

Om andre ønsker, send en forespørsel.

Symboler:

Om andre ønsker, send en forespørsel.